WYRAŹNA REAKCJA

wolność-wiara-nadzieja-30362212

Bardzo wyraźne różnice reakcji wobec tej samej sytuacji moż­na zademonstrować za pomocą następującego przykładu. Sta­ry samiec McGregor ciężko zachorował: poruszał się w nie­naturalny sposób, ciekła mu krew z siedzenia, bił od niego za­pach moczu. Kiedy w tym stanie zjawił się w stadzie, do któ­rego należał, stare, dorosłe samce ze zjeżoną sierścią podcho­dziły do niego i wykonywały gest groźby, a jeden z nich Go­liath, zaatakował go, mimo iż chory nie potrafił się bronić. Po chwili dołączył się inny. Po dwóch czy trzech dniach szym­pansy przywykły do dziwnego wyglądu McGregora, ale trzy­mały się od niego z daleka. Inaczej jednak zachowywał się inny samiec, Humphrey, który poprzednio często chodził ra­zem z McGregorem i nieraz starał się go „osłonić”, gdy inne samce atakowały tego ostatniego. Obserwatorzy przypuszczali, że byli to bracia. Podczas choroby McGregora Humphrey nie oddalał się zbytnio od niego (choć go jednak nie iskał). Gdy McGregor zaatakowany przez Goliatha zaczął piszczeć i po­woli, czołgając się, usiłował oddalić się od prześladowcy, Humphrey, który dotąd obawiał się tego dominującego sam­ca, próbował go przestraszyć i nawet jakby próbował go ata­kować. Pewnego dnia cała grupa szympansów ruszyła w górę doliny, McGregor na próżno usiłował za nimi nadążyć.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply