WSKAZANIA OBSERWACJI

Obserwacje wskazują, że u niektórych zwierząt występują za­chowania zorganizowane w ten sposób, aby udzielić pomocy innemu osobnikowi własnego gatunku: wzajemne karmienie pomiędzy zdrowymi dorosłymi osobnikami, pomoc napadnię­temu, słabemu, ochrona przed atakiem — samiec gila karmi swoją samicę, tak samo czyni samiec papugi z gatunku Agapornis, kruk i in.; zdarza się też, iż samica karmi samca, np. u gołąbków diamentowych (por. Wickler 1974, s. 151-172).(szympans) Goliath niedawno zabił małego pawiana. Stary Mr. Worzle (inny szympans) znajdował się na drzewie i pi­szczał jak dziecko, prosił o porcję dla siebie. Co parę minut Goliath wstawał i odchodził od niego, lecz Worzle, krzycząc, nie ustępował i gdy tylko Goliath przystanął, natychmiast wy­ciągał prosząco rękę. Niespodziewanie, gdy Goliath już chyba po raz dziesiąty odepchnął jego rękę, Worzle zaczął zachowy­wać się jak dziecko. Piszcząc zszedł z gałęzi i wyładował wściekłość na rosnących tam roślinach. Wtedy ku naszemu zdziwieniu Goliath rozerwał ciało ofiary na dwie części… i dał Mr. Worzle’owi całą tylną ćwiartkę… Gdy nadeszła Flo (szympans), Goliath i z nią się podzielił” (Lawick-Goodall 1974, s. 246-247).Opisane zdarzenie przedstawia dość złożony ciąg czynności, który nie pojawia się automatycznie (jak np. pielęgnacja czy karmienie królowej przez termity), ale stanowi odpowiedź na specyficzną, konkretną sytuację i jest specyficznie dostosowa­ny do cech tej sytuacji (ustąpienie pod naciskiem, wydzielenie ze swego stanu posiadania określonej porcji przeznaczonej dla innego osobnika). Podobne obserwacje jeszcze wcześniej po­czynili H. W. Nissen i M. P. Crawford (por. Hebb 1969, s. 334).

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply