NIE U WSZYSTKICH ZWIERZĄT

Nie u wszystkich zwierząt wrażliwość wobec dzieci przenosi się na wrażliwość wobec dorosłych wykazujących j dziecięce zachowanie. U niektórych gatunków osobniki, któ­re utraciły oznaki dziecięcości tracą również zdolność wy­woływania reakcji pomocnych. U innych gatunków reakcje  pomocne ograniczone są wyłącznie do własnych małych; na ; przykład zebry lub antylopy na ogół nie pomagają napad­niętym osobnikom własnego gatunku, samica broni swoje małe przed atakiem likaonów lub szakali — ale może zda­rzyć się inaczej.Hugo van Lawick-Goodall opisuje atak likaonów na zebry: „[…] na skutek ogólnego zamieszania, od stada została od­dzielona klacz ze źrebięciem oraz roczna zebra […] Cała trójka natychmiast została otoczona przez stado likaonów, a reszta zebr zniknęła za niewielkim wzniesieniem […] Raz po raz psy próbowały pochwycić źrebię, ale za każdym razem były odpie­rane przez klacz lub roczniaka […] W miarę upływu czasu psy rozzuchwaliły się {…] Wreszcie Swift (likaon) rzucił się w kierunku klaczy i kłapiąc zębami, usiłując schwycić ją za górną wargę […] klacz podniosła raptownie głowę do góry, tak, że Swift kłapnął zębami w powietrzu. Koniec wydawał się bliski. Nagle poczułem, że ziemia drży… i ku swemu zdziwie­niu dostrzegłem z dziesięć zebr, które szybko się zbliżały.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply